Skip to main content

Algemene Voorwaarden Equestrian Hijabi Sportswear

We raden altijd aan om deze voorwaarden te lezen voordat je gebruik maakt van de webshop Equestrian Hijabi Sportswear. Door het gebruik van onze webshop en het plaatsen van orders op de webshop, ga je akkoord met de algemene voorwaarden en ons privacy beleid. Equestrian Hijabi Sportswear behoudt zich het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel alle offertes en overeenkomsten, als alle geleverde producten en diensten door Equestrian Hijabi Sportswear. Alle prijzen worden in Euro’s (€) inclusief omzetbelasting (BTW) en eventueel andere kortingen aangegeven. Equestrian Hijabi Sportswear is niet aansprakelijk voor de schade van een artikel nadat dit is aangekocht. Natuurlijk kan er altijd contact worden opgenomen om een oplossing te vinden voor eventuele klachten.

 

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk door Equestrian Hijabi Sportswear zijn vastgelegd. Deze afwijkingen zijn dan enkel van toepassing op het desbetreffende onderdeel waar deze op zijn gebaseerd.

 

Overeenkomst

De klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden, ook als deze mondeling of per e-mail tot stand is gekomen. Equestrian Hijabi Sportswear heeft het recht om bestellingen of opdrachten te weigeren, zonder geldige reden.

 

Wijziging van de Overeenkomst

Indien blijkt dat de bestelling wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Equestrian Hijabi Sportswear zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Indien de wijziging of aanvulling van de bestelling leidt tot financiële consequenties, zal Equestrian Hijabi Sportswear de klant hierover tevoren inlichten.

 

Bedenktermijn en Retour

Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant het recht om binnen de veertien (14) dagen na het ontvangst van het artikel, de overeenkomst (bestelling) bij Equestrian Hijabi Sportswear te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Als de klant de overeenkomst (bestelling) wil ontbinden, moet hij/zij dit via schriftelijk via e-mail aan Equestrian Hijabi Sportswear laten weten. Na overleg met Equestrian Hijabi Sportswear, dient de klant het product terug te sturen naar het vastgestelde retouradres. Geretourneerde producten worden enkel vergoed met een tegoedbon, er wordt GEEN geld teruggestort. De kosten van de retournering zijn voor rekening van de klant. Equestrian Hijabi Sportswear heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te vergoeden, wanneer er het vermoeden is dat het product gebruikt is door de klant. Retouren dienen uitsluitend te worden verzonden naar onderstaand retouradres.

Retouradres

Equestrian Hijabi Sportswear
Noordstraat 20A bus 02
3630 Maasmechelen
België

 

Indien een product wordt geretourneerd dat volgens Equestrian Hijabi Sportswear schade heeft opgelopen die aan een handeling van de klant te wijten is, zal Equestrian Hijabi Sportswear de klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail. Equestrian Hijabi Sportswearheeft het recht om het volledige of een deel van het bedrag in te houden als compensatie van de waardevermindering van het product als gevolg van schade.

 

Betaling

De levering wordt enkel uitgevoerd nadat het bedrag van de bestelling is betaald.

 

Verzending & Retour

Voor de verzending van onze artikelen maken wij gebruik van de diensten van Send My parcel. De pakketjes worden verzonden via één van de partners: PostNL, DPD of B-post. Equestrian Hijabi Sportswear kan hiervan eenzijdig afwijken zonder geldige gelden te moeten meedelen aan de klant.

We verzenden standaard onze pakketten met een track&trace nummer om verwarring over de status/aflevering van de pakketten te voorkomen.

Indien de track & trace aangeeft dat het pakketje is afgeleverd op het afleveradres of bij de buren is voor ons de order afgehandeld. Wij zijn hierna niet meer aansprakelijk voor de levering. Indien de relatie met de buren niet zodanig in orde is dat er geen pakketjes kunnen worden afgeleverd gaan we ervanuit dat de klant dit zelf heeft geregeld met de postbezorgers in zijn regio.

 

Eigendomsrechten

Alle informatie die geplaatst is door Equestrian Hijabi Sportswear op de webshop is het eigendomsrecht van Equestrian Hijabi Sportswear en mogen niet worden gekopieerd, gedownload of gebruikt op een andere manier. Alle items die te koop zijn in de webshop zijn persoonlijk en niet voor commercieel gebruik. Alle logo’s, designs, grafiek, foto’s, pictogrammen, teksten, beelden en gegevens die in de webshop zijn eigendom van Equestrian Hijabi Sportswear.

 

Klachttermijn

Klachten over de ontvangen producten dienen door de klant binnen zeven (7) dagen na de ontdekking per e-mail worden gemeld aan Equestrian Hijabi Sportswear. Equestrian Hijabi Sportswear zal dan zo spoedig mogelijk de klacht in behandeling nemen.

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn , behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats waar de verkoper met name Equestrian Hijabi Sportswear gelegen is.